DZIAŁANIA ANTYKRYZYSOWE


Ważnym zadaniem administracji lokalnej jest zapewnienie
poczucia bezpieczeństwa swoim mieszkańcom. XXI wiek przyniósł w realny
sposób takie zagrożenia jak terroryzm, ale wciąż aktualne są
zagrożenia naturalne, czy przestępczość.

analiza potencjalnych zagrożeń
tworzenie planów zarządzania kryzysowego
optymalne modele współpracy policji ze strażą miejską
aktywne wykorzystanie straży miejskiej w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
wykorzystanie nowych technologii z zakresu bezpieczeństwa

podstrona