FINANSE


Budżet jest narzędziem skutecznego kreowania polityki lokalnej
ukierunkowanej na rozwój i progresywny wzrost jakości życia mieszkańców.
Niezbędnym czynnikiem prowadzenia świadomej polityki finansowej jest również włączanie
społeczeństwa w proces decyzyjny poprzez narzędzie, jakim jest budżet partycypacyjny.

analiza potrzeb jednostki samorządowej
przygotowanie strategii finansowej
przygotowanie i wdrożenie budżetu partycypacyjnego
doradztwo w zakresie polityki podatkowej
przygotowanie strategii z wykorzystania środków z Unii Europejskiej

podstrona