PRAWO


Prawo lokalne tworzone przez samorządy ma fundamentalne
znaczenie dla jakości funkcjonowania jednostki administracyjnej.
Przejrzyste regulacje oraz umiejętność funkcjonowania
w otoczeniu prawno-ustrojowym przekładają się na skuteczną realizację założonych celów.

doradztwo w zakresie formalno-prawnej współpracy organów administracji publicznej
opracowywanie modeli rozwiązań gospodarki komunalnej
partnerstwo publiczno-prywatne

podstrona