Finanse

Budżet jest narzędziem skutecznego kreowania polityki lokalnej ukierunkowanej na rozwój i progresywny wzrost jakości życia mieszkańców. Niezbędnym czynnikiem prowadzenia świadomej polityki finansowej jest również włączanie społeczeństwa w proces decyzyjny poprzez narzędzie, jakim jest budżet partycypacyjny.

analiza potrzeb jednostki samorządowej
przygotowanie strategii finansowej
przygotowanie i wdrożenie budżetu partycypacyjnego
doradztwo w zakresie polityki podatkowej
przygotowanie strategii z wykorzystania środków z Unii Europejskiej

podstrona