Marka miasta / promocja

Spójna polityka informacyjno-promocyjna miasta jest kluczowa dla kształtowania jego pozytywnego wizerunku. Skomercjalizowana przestrzeń publiczna spowodowała, ze również samorząd stał się jej częścią. Budowanie marki miasta to długofalowy proces, który ma istotny wpływ na przyciąganie nowych inwestorów ale również na zadowolenie jego mieszkańców.

analiza wizerunku
identyfikacja pozytywnych i negatywnych stron miasta
doradztwo w zakresie polityki promocyjno-informacyjnej
badanie opinii mieszkańców
tworzenie systemu identyfikacji wizualnej

podstrona