Nowe technologie

Implementacja nowych technologii na poziom organizmów miejskich usprawnia zarzadzanie i poprawia komunikację z mieszkańcami. Tworzenie Inteligentnego Miasta stało się wyzwaniem władz samorządowych.

wprowadzenie zintegrowanych systemów zarządzania
rozwiązanie umożliwiające skracanie dystansu między mieszkańcami a władzą
tworzenie systemów Smart/Eco City
tworzenie opracowań z zakresu infrastruktury IT

podstrona