O Nas

Fundacja Instytut Samorządowy

 

Samorząd lokalny bezpośrednio kształtuje rzeczywistość najbliższą obywatelom. W ciągu pierwszych 25 latach polskiej transformacji to właśnie w tym obszarze zaszły największe zmiany. Udana reforma samorządowa przeprowadzona w 1999 roku tylko potwierdziła, że im więcej decyzji zapada w lokalnych społecznościach, tym są one bardziej skuteczne i odpowiadają na realne potrzeby.
Sprawne zarządzanie w połączeniu z funduszami europejskimi pomogło zniwelować opóźnienia cywilizacyjne i podstawowe braki w infrastrukturze.
W Polsce doskonale widać zmiany, które zaszły w ostatnich latach. Wielkim przeobrażeniom uległy nie tylko duże aglomeracje, ale również mniejsze miejscowości. Już teraz nasze miasta mogą bez kompleksów konkurować ze swoimi odpowiednikami z Europy Zachodniej.
Dzisiejszy samorząd stoi przed nowymi wyzwaniami. Stworzenie przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców i inwestorów oraz rozwój inteligentnej tkani miejskiej to najważniejsze zadania współczesnych miast. Synergia nowoczesnych i proekologicznych technologii z budową wygodnych, estetycznych i przyjaznych dla mieszkańców aglomeracji to aktualny kierunek ich rozwoju.
To właśnie te idee leżą u podstaw powołania Instytutu Samorządowego, który w swojej genezie jest think tankiem naukowo-badawczym skupiającym ludzi doświadczonych mających wizję nowoczesnych metropolii. Swoją pracą chcemy pomagać w tworzeniu sprawnych przestrzeni miejskich, które będą służyć lokalnym społeczeństwom. Czas na miasto 2.0!

Pracę naszego zespołu skupiają się na następujących obszarach:

1) finanse

2) prawo,

3) infrastruktura,

4) nowe technologie,

5) urbanistyka i zagospodarowanie przestrzenne,

6) marka miasta / promocja,

7) działania antykryzysowe,

8) Smart Eco City

Nasze Logo: POBIERZ

podstrona