Prawo

Prawo lokalne tworzone przez samorządy ma fundamentalne znaczenie dla jakości funkcjonowania jednostki administracyjnej. Przejrzyste regulacje oraz umiejętność funkcjonowania w otoczeniu prawno-ustrojowym przekładają się na skuteczną realizację założonych celów.

doradztwo w zakresie formalno-prawnej współpracy organów administracji publicznej
opracowywanie modeli rozwiązań gospodarki komunalnej
partnerstwo publiczno-prywatne

podstrona