Rada Programowa

Marek Bogacki

Przewodniczący Rady Fundacji
Współtwórca i były Prezes Zarządu Instytutu Samorządowego. Od 2014 roku manager w podmiotach prywatnych, specjalista w zakresie zarządzania. Do listopada 2014 r. dyrektor Biura Ministra w Ministerstwie Skarbu Państwa; Sekretarz Rady Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie; trener Europejskiej Akademii Młodych Dyplomatów; w latach 2010 -2012 Doradca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, współpracujący z zespołem ds. programowania prac Rządu, oraz Komitetem Stałym Rady Ministrów; w latach 2010 -2012 radny Miasta Sopotu; absolwent Studiów Menadżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i historii na Uniwersytecie Gdańskim;

Radosław Ciszewski

Członek Rady Fundacji

Lucjan Brudzyński

Członek Rady Fundacji