Urbanistyka i zagospodarowanie przestrzenne

Wygląd miasta świadczy o jego gospodarzach. Atrakcyjne przestrzenie miejskie, dobrze wkomponowane tereny zielone i rozsądna polityka zagospodarowania przestrzennego służą jakości życia mieszkańców i poprawiają jego estetykę.

opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego
analiza porównawcza różnych rozwiązań urbanistycznych
doradztwo z zakresie optymalnego planowania terenów zielonych i rekreacyjnych
plany rewitalizacji przestrzeni miejskich

podstrona